RODELOMBOK.NL PAGINA

Posted in Artikelen & Actueel Nieuws

HEKELTJES (overgenomen van www.derodelombok.nl)

MATA GELAP en OMONG KOSONG
In het Wekelijks Gesprek met de Minister President, een radioprogrammaonderdeel van Met Het Oog Op Morgen, van 6 november 2015, vertelde Premier Rutte dat ie graag naar het kinderprogramma Sesamstraat kijkt. Vooral Burt en Urnie, zo noemt Rutte de twee vrienden en dus niet Bert en Ernie zoals ze echt heten, hebben Rutte’s voorkeur. Vooral ‘Urnie’ is zijn lieveling omdat ie lid van de VVD schijnt te zijn gezien het feit dat Ernie een koek in tweeën deelt in een groot stuk voor hem zelf en een erg klein stukje voor zijn vriend Bert. ‘Dat doen we ook met de PvdA, hahaha!’ In de meeste gevallen heeft een gesprek, al dan niet wekelijks, met Rutte weinig om het lijf: louter omong kosong.

Omong kosong is een Indonesische uitdrukking en betekent leeg gezwets. Het zijn twee woorden net als Mata gelap = tijdelijke zinsverbijstering, en dus niet Mataklapzoals Rutte meent.
Waarom Indonesische uitdrukkingen en woorden? Volgens Rutte omdat ie familie heeft met een relatie met Indië.
Dane Beerling 2015
————–

MATAKLAP
16 oktober jl. debiteerde Premier Rutte tijdens “het wekelijks gesprek met de minister” in het radioprogramma Met Het Oog Op Morgen, de term “Mataklap” dat hij“een mooi Indonesisch woord” noemde. Eén en ander i.v.m. de opwinding en demonstraties tegen vluchtelingen. Hij zei er als verklaring voor Mataklap bij dat zijn familie in Indië is geweest. Ik weet niet wat die er deed, want daar zei Rutte verder niets over. Had een oom of zijn vader, misschien aan de Politionele Acties meegedaan? Ik kom daarop vanwege Rutte’s uitgebreide complimenten tijdens de herdenking in Roermond dit jaar aan het adres van de veteranen, toen ‘onze jongens’ genoemd, die meegedaan hebben aan de Politionele Acties (waarvan de tweede als titel meekreeg Operatie Product). Uiteraard werd door Rutte met geen woord gerept over de oorlogsmisdaden die toen door nogal wat van ‘onze jongens’ zijn gepleegd. Sudah…?
Rutte’s familie zal hem niet geleerd hebben “Mataklap” te zeggen, maar wèl mata gêlap tuurlijk. Bovendien zijn het twee woorden en niet één.

Dane Beerling 2015

____________

AHMED ABUTALEB!
Ahmed Abutaleb, de burgemeester van Rotterdam (Holland), zelf praktiserend Moslim, roept ons allen op om ons, schouder
-aan-schouder, te verzetten tegen IS-terreuraanslagen zoals die in Parijs. Al eerder en vaker had hij zich zeer kritisch geuit over Moslims die zeggen zich in Europa niet thuis te voelen en vervolgens de ideeën van IS ondersteunen. Abutaleb deed dat in ongeveer de volgende niet mis te verstane woorden: “Als het je hier niet bevalt, donder dan op!”

Zo is dat! Ahmed Abutaleb is een man naar mijn hart!
Overal in Nederland werd een minuut stilte gehouden om de slachtoffers van de aanslagen in Parijs te gedenken. Hier en daar gebeurde dat massaal. Burgemeester Abutaleb hoopte dat de demonstratieve herdenkingsbijeenkomst op het plein voor de Esalam moskee in Rotterdam, de grootste moskee van Nederland, ook veel bezoekers zal trekken: van alle gezindten. Dat is inderdaad gebeurd!

Eindelijk worden we ook opgeroepen om niet te luisteren naar hetgeen Wilders en zijn PVV ons te zeggen hebben. Vanzelfsprekend onderschrijf ik ook dat!
Waar ik me ook tegen verzet is dat oorlog het middel is om ons niet welgevallige mensen en hun ideeën te elimineren, omdat het gevolg van dergelijk ingrijpen vooral ook onschuldigen treft, kinderen, vrouwen en mannen. Bijvoorbeeld bombardementen hebben dat effect.
Eerder moeten we allen werken aan kennis van ons eigen verleden en ook dat van anderen en inzien dat ons gedrag jegens anderen niet altijd een schoonheidsprijs verdient.
We hebben behoefte aan een klimaat van respect voor en vertrouwen in elkaar en kennis van elkaar en het hulp bieden aan elkaar daar waar nodig is.
Beschermen heeft mijn voorkeur boven het elkaar bevechten.

Dane Beerling 19/11/’15
________________

HOOFDDOEKJES

Ik herinner me nog levendig het belachelijke hoofddoekjesverbod. Over het algemeen vind ik ze meisjes erg leuk staan en volwassen vrouwen decent. Een bijkomend voordeel is dat je in de soep die je krijgt als je bij ze op visite bent géén haren vindt. Bij Wilders mag je ook komen eten als je zijn ideeën onderschrijft, maar hij garandeert niet dat in zijn soep geen vieze gebleekte lange haren van ‘m zitten. Gatverdamme!
Geert Wilders noemt die hoofddoekjes “Kopvodden” en eiste dat daarvoor belasting betaald zou moeten worden. Hoe idioot kan iemand zijn? Maar als we het toch over belastingheffen hebben, laten we dat dan doen op al die stompzinnige kleppetjes en, natúúrlijk, op lange gebleekte haren.
Dane Beerling, 20/11/’15

_________