Brochure Geert Wilders De Binnenhofnar

Posted in Artikelen & Actueel Nieuws

NIEUW! Brochure Geert Wilders De Binnenhofnar nu verkrijgbaar!
De brochure kost inclusief portokosten: € 5,50
Overmaken op 4580865 t.n.v. D. W. Beerling te Amsterdam.
Vermeldt alstublieft uw naam en adres.

De brochure is 16 oktober 2011 verstuurd aan:
Bestuur PVV en redacties van o.m. AD, NRC Next, Het Parool, De Volkskrant, Trouw, Het Financieele Dagblad,
De Groene Amsterdammer, De Telegraaf, Pers, Metro, Spits, Nieuw Israëlitisch Weekblad.
De begeleidende brief luidt:
L.S.,
Bijgaand treft u de brochure Geert Wilders De Binnenhofnar waarin teksten zijn opgenomen die eerder verschenen zijn op de website tjaberawit.nl en op de blog derodelombok.nl.
Doel is om met deze brochure munitie aan te leveren aan anti PVV-ers, teneinde hen van extra vuurkracht te voorzien bij de verkiezingen na de, naar wij hopen, spoedige val van het minderheidskabinet VVD-CDA met gedoogsteun van de PVV.
Wij hopen dat u in uw blad aandacht wilt schenken aan een en ander.
Met vriendelijke groeten,
Dane Beerling,
www.tjaberawt.nl, www.derodelombok.nl.