“DRAMMERS”

Posted in Artikelen & Actueel Nieuws

“DRAMMERS” Dane Beerling, 2019.
We hebben allen kunnen zien en horen wat in de Tweede Kamer allemaal is gezegd naar aanleiding van de nieuwe Kabinetsvisie op het “kinderpardon” en de nieuwe maatregelen. Opvallend was hetgeen de leider van de PVV, Wilders, te melden had. Ik zal hem niet helemaal citeren want waarom zal ik hem dat genoegen doen? Wat ik wel kwijt wil is dat hij, voor wat de linkse partijen betreft, hen beticht van “drammen”. Hij is nota bene de pot die de ketel allerlei dingen verwijt. Er is er maar één die voortdurend loopt te drammen en dat is de rechtse Wilders zélf, hij kan dat doen zonder enig gevaar gezien de kring van bewakers die hij permanent om zich heen heeft.
Héél bijzonder was zijn reactie in de radiorubriek “Met het oog op morgen” naar aanleiding van het Moslim worden van zijn PVV-maatje en Kamerlid Joran van Klaveren. Wilders zei dat hij alle begrip had voor van Klaverens keus: “Je hoeft de briljante Koranteksten maar te lezen en al gauw ga je interesse krijgen in het Moslimgeloof.” Het zal Wilders niet overkomen want wat hem achtervolgt is de les van zijn meester Bolkestein die de Islam een “achterlijke religie” noemde. Bovendien denk ik dat Wilders’ interesse ligt bij het Joodse geloof. Er is een foto van hem waarop hij, inclusief een kalot op zijn hoofd en zijn armen gespreid, bij de klaagmuur in Jeruzalem staat. Dáár heb ik geen kritiek op, maar wel opvallend vond ik zijn afwezigheid bij de Holocaust-Herdenking onlangs in Amsterdam bij het spiegelkunstwerk van Jan Wolkers.