DE NIEUWE SOBAT APRIL 2017

Posted in Artikelen & Actueel Nieuws

DE NIEUWE SOBAT IS WEER VERSCHENEN (APRIL 2017)!

VINDT U DE INDISCHE CULTUUR (-OVERDRACHT) OOK ZO BELANGRIJK?

Stichting Tong Tong (1960) is de oudste Indische culturele stichting van ons land. In dit magazine De Sobat leest u over onze activiteiten, waaronder het ontwikkelen van het culturele programma van de Tong Tong Fair. Maar wij zijn ook actief búiten het Malieveld: als uitgever van boeken, als producent van tentoonstellingen, als denktank én vraagbaak over Indisch erfgoed. Sinds 1960 werkt Stichting Tong Tong aan die ene missie: het behoud van en de overdracht van de kennis over de Indische cultuur. Wij hebben uw financiële hulp hard nodig om dit te kunnen blijven doen.

MAAK EEN VRIEND SOBAT!

U bent waarschijnlijk al Sobat, donateur van Stichting Tong Tong. Maar wist u dat u ook vrienden en kennissen Sobat kunt maken? Dat kan vanaf € 17,50. Woont uw vriend elders in Europa, dan kan dat vanaf € 22,50; overige landen vanaf € 25,-.

Donateurs ontvangen een Sobatkaart, die o.a. korting geeft op de boeken van Stichting Tong Tong (indien bij ons gekocht).

Wij rekenen per kalenderjaar, van januari tot en met december. Het donateurschap eindigt vanzelf aan het eind van het jaar.

Ons bankrekeningnummer: IBAN: NL86 INGB 0006 0659 19 t.n.v. Stichting Tong Tong. Maakt u een overboeking vanaf een buitenlandse rekening voeg dan het BIC-nummer toe: INGBNL 2A.

Geniet u ieder jaar van het culturele programma van Tong Tong Fair, mede mogelijk gemaakt door een groep gemotiveerde en trouwe donateurs? Als Sobat – donateur – maakt u het mogelijk dat wij Indische projecten kunnen blijven realiseren. ‘Veel kleine bedragen maken één grote’ wil het gezegde en zo is het hier ook!
________