MOSLIM KOLONIALISME IN HOLLAND…

Posted in Artikelen & Actueel Nieuws

GEERT WILDERS IS BANG DAT NEDERLAND WORDT GEKOLONISEERD DOOR MOSLIMS OMDAT HET OUD-TWEEDE KAMERLID AHMED MARCOUCH GEROEPEN IS OM BURGEMEESTER TE WORDEN VAN ARNHEM. Maar Wilders’ zogenaamde angst is niet meer dan puur een politieke truc, want dat Moslims Holland willen koloniseren is natuurlijk onzin en eerder smeerlapperij van de PVV-leider.

Over gekoloniseerd gesproken. Al vóór de VOC werd opgericht tot aan 1949 koloniseerde Nederland het geheel van de Indonesische archipel door middel van het voeren van oorlogen tegen de bevolkingen van de verschillende eilanden waarbij oorlogsmisdaden werden gepleegd. Banda was één van de eilanden waarvan de bevolking, met behulp van werkeloos geraakte Japanse Samurai die destijds mede de bemanningen vormden van de Hollandse schepen, vrijwel volledig werd uitgemoord. Het vermoordden van bevolkingen ginds behoorde sowieso tot het handwerk van de Hollanders, zelfs nog tot in de tijd dat Soekarno en zijn medestanders de Vrije Republiek Indonesië hadden uitgeroepen. Dat gebeurde door oorlogen te voeren tegen de Indonesiërs, oorlogen die de verdoezelende naam “Politionele Acties” kregen.

Al gauw na de overdracht in 1949, werd opnieuw tegen de Indonesiërs oorlog gevoerd, nu om Nieuw-Guinea. Waar ging het bij die Nieuw-Guinea-oorlog voornamelijk om? Om de Indo’s! Nederland wilde ze niet naar Holland laten komen. Al tijdens de crisis rond de dertiger jaren van de vorige eeuw werden door de Hollanders plannen gemaakt om van Nieuw-Guinea het “thuisland” (letterlijk!) voor Indo’s te maken. Later werd een commissie naar Indonesië gestuurd om de Indo’s te bewegen voor Indonesië te kiezen. Die commissie, “Commissie Werner” genoemd, zette de Indo’s zodanig onder druk dat zij inderdaad, maar zeer tegen hun zin, voor het Indonesische staatsburgerschap kozen, waar ze later spijt van kregen en tenslotte de term “Spijtoptanten” ontstond en waarom uiteindelijk veel Indo’s toch naar Holland kwamen. Waren ze in Holland welkom? In  de meeste gevallen wel, maar er waren Hollanders die zeer vijandig deden en teksten als “INDO GO HOME!” op kademuren kalkten. Persoonlijk is mij vaker “Rot op naar je apenland!” toegeschreeuwd.
De naar Holland gekomen Spijtoptanten moesten geholpen worden bij het integreren in de Hollandse samenleving, wat vanzelfsprekend uitstekend ging. “Maar”, zo schreef een hulpverleenster destijds die een Indo-gezin bij het integreren begeleidde, “ik kan niet garanderen dat het gezin niet toch stiekem rijst eet.”
Overigens had Minister President Dr. Willem Drees, geen goed woord over voor dat door de Commissie Werner over Indo’s geproduceerd rapport. Naar zijn mening werden in dat rapport terminologieën gebruikt, die hem (Dr. Drees) deden denken aan “die in Hitler Duitsland t.a.v. Joden en Zigeuners gangbaar waren”. Waarna hij dat rapport in een lade liet verdwijnen.
Het gif dat Geert Wilders nu naar de Moslims spuugt is nauwelijks anders.

De mare gaat dat Geert Wilders een Indo-Europeaan is, maar ik zet daar vraagtekens bij. Ah, soedah laat maar. Er zijn er meer die zich ten onrechte Indo of Indisch noemen, maar het in het geheel niet zijn. Deze luitjes hebben er geen idee van dat Indo’s die zeer lange tijd ook Indischen werden genoemd en Inlandse kinderen, de erkenning van hun Hollandse vaders (de schepelingen van de VOC en ook de kolonialen daarna) een paar honderd jaar moesten ontberen, omdat het de zakelijke Hollanders geld zou kosten. In concubinaat leven met de inheemse vrouwen mochten de Hollandse mannen wel, want dat kostte géén geld. De verzorging van die Hollandse nazaten, de Indo-kinderen, kwam lange tijd voor rekening van de inheemse gemeenschappen met soms toch de stiekeme hulp van de hun liefhebbende Hollandse vaders.

Hollandse vrouwen van de kolonisten en hun kinderen kwamen aanvankelijk niet naar de kolonie Nederlands-Indië, ook hier om financiële redenen. Later kwamen ze toch, waarom er scholen voor de kinderen werden gesticht. Indo- en Indonesische kinderen werden daarop aanvankelijk niet toegelaten. Veel en veel later pas mocht dat wel. Het tot dan door hen gesproken Maleis-Nederlands mengtaaltje Petjok was daarom verboden en kon zich niet ontwikkelen tot een “volwaardig systeem met dezelfde mogelijkheden als het Nederlands, het Engels of om een nâverwante taal te noemen, het Zuid-Afrikaans.”, aldus Professor Dr. W.F. Wertheim. Echter de leraar Nederlands Prick van Wely noemde die Indo-taal “de kanker die vreet aan onze schone taal.” In 1870 schreef Busken Huet: “De gemakkelijke taalvormen van het Maleisch – schijnt het – dooden bij de geboorte een gedeelte van het denkvermogen.” en Prick van Wely voegt daaraan toe: “Waar eenmaal het Maleisch de grondtaal is geweest, laat daar alle hoop varen, dat het Nederlandsch ooit tot zijn recht zal komen.” Eenmaal op school bleek dat de Indo- en Indonesische kinderen uitstekend Nederlands leerden spreken en schrijven.
Indo’s, we spreken dus goed Nederlands, maar laten we alsjeblieft trots zijn op ons Petjok en die taal, maar ook onze cultuur alsnog verder ontwikkelen! Wie weet krijgen we ook een rubriek op TV, net als de Friezen hun “Fryslân Doc.”, maar wij, stel ik voor, ons “Indo Doc.”. We kunnen dan zelf onze geschiedenis uit ons, door honderden jaren door Hollanders gekoloniseerde Indiëverleden aan het publiek hier kenbaar maken. Een geschiedenis van Indo’s waarover Dr. W.F. Wertheim eens zei: “Deze klasse inwoners van Indonesië, heeft door alle eeuwen van Nederlandse vestiging heen een uiterst moeilijke en weinig stabiele  positie in de Indische samenleving ingenomen (…).

Steek dat nu eens in je zak Wilders en houdt op met jouw valse beschuldigingen aan het adres van Moslims!

—————————-

Dane Beerling, 2017