BELANGRIJK VOOR DE INDISCHE GEMEENSCHAP

Posted in Artikelen & Actueel Nieuws

BELANGRIJK voor de Nederlands-Indische Gemeenschap!!!

Kopieer de Petitie, of druk anderszins af, vul die in en onderteken en verstuur die.

Uitbetalen op basis van: “Traktaat van Wassenaar 1966”

Het Traktaat van Wassenaar is in 1966 ondertekend door de Regeringen van Nederland en Indonesië.

Doel: De Indonesische Regering betaalt aan Nederland het bedrag van 689 miljoen gulden ter genoegdoening aan de Nederlandse Staatsburgers, die huis, have en goed in Indonesië moesten achterlaten ten tijde van de repatriëring tussen 1947 en 1965.
De Nederlandse regering heeft dit echter nooit aan de rechthebbenden uitbetaald.

PETITIE
Wij;

De Nederlands-Indische Gemeenschap en allen die zich hiermee verwant voelen of zijn,
Constateren:
Dat de Nederlandse Staat de afspraken, vastgelegd in het Traktaat van Wassenaar in 1966, al 50 jaar lang niet is nagekomen en de Nederlandse Staatsburgers van Indische afkomst nimmer schadeloos heeft gesteld voor verlies van bezittingen, banktegoeden, enz. als gevolg van oorlogshandelingen tijdens de Japanse bezetting, de Bersiap en de Politionele Acties; en de gevolgen Linggadjati, en verzoeken:

Dat de Nederlandse Regering in navolging van de “Indische kwestie” de Nederlands-Indische Gemeenschap recht doet door de afspraken volgens het traktaat van Wassenaar ten uitvoer te leggen, dan wel onderhandelingen opent met het Advocaten Team in Jakarta en het Actie Comité TvW-66, welk team in en buiten rechte wordt vertegenwoordigd, met de intentie over te gaan tot stappen die leiden tot een bevredigende oplossing voor alle rechthebbenden.

Ik,

Naam en voorletters:

Wonende te:

 

Handtekening ……………………….

 

onderteken de petitie “Uitbetalen op basis van Traktaat van Wassenaar 1966″. Retourneer het formulier aan: Rolo E. Lapré – lapreswiss@bluewin.ch
of Rte de Chatacombe 13 – 1802 Corseaux – Zwiterland.

———————

Mijn naam en woonplaats mogen publiek zichtbaar zijn onder de petitie.

Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.